ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
สาส์นจากประธานบริษัท
คณะผู้บริหาร
ธุรกิจของเรา
ข่าวสารและกิจกรรม
รางวัลและการรับรองคุณภาพ
กลุ่มบริษัทในเครือ
คณะผู้บริหาร
คุณพรชัย อยู่วิมลชัย
ประธานบริษัท
 
คุณจรรยา อยู่วิมลชัย
รองประธานกรรมการ
 
คุณไชยสิทธิ์ อยู่วิมลชัย
กรรมการผู้จัดการ
 
Mrs. Connie Yu
รองกรรมการผู้จัดการ
             
Mr. Chang Ching Kun
รองกรรมการผู้จัดการ
 
คุณพงษ์ศักดิ์ วินิตวัฒนคุณ
รองกรรมการผู้จัดการ
 
คุณสุรพล ทักษเดช
รองกรรมการผู้จัดการ
 
คุณเก็จสิริ สากิยบุตรวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
             
คุณสมศักดิ์ วงศ์บุษยมาส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
           
 
หน้าแรก | | | | | |