banner-about
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
สาส์นจากประธานบริษัท
คณะผู้บริหาร
ธุรกิจของเรา
ข่าวสารและกิจกรรม
รางวัลและการรับรองคุณภาพ
กลุ่มบริษัทในเครือ
เกี่ยวกับเรา
14.11.2015 | CSR 2015
บริษัทได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมโดยการคืนกำไรให้สังคม
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท อีเทอนัล โชวา ไฮโพลิเมอร์ จำกัด ได้มอบทุนทรัพย์และเครื่องถ่ายเอกสาร ให้แก่ โรงเรียนวัดสารวนาราม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปรับปรุงอาคารเรียน
อีกทั้ง พนักงานยังมีส่วนร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
์New Year Party January 26, 2018
KAIZEN
บทบาทหน้าที่ของพนักงาน
 
หน้าแรก | | | | | |